Η κατάσταση της μετάβασης

Όταν μια ζωή φτάνει στο τέλος της, οι άνθρωποι συχνά έχουν εκκρεμότητες και ανεπίλυτα ζητήματα – ειδικά γύρω από τις σχέσεις. Αυτή η έλλειψη ανάλυσης και το κλείσιμο συχνά προκαλεί αδικαιολόγητο πόνο, δεινά και εξαθλίωση τόσο για το άτομο που πεθαίνει όσον και για την οικογένεια του. Ένας άνθρωπος θα μπορούσε ακόμη και να πέσει και σε κώμα για να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να ασχοληθεί με τα θέματα του και να τα φέρει σε κλείσιμο. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η ενεργειακή εργασία μπορεί να συμβάλει  να καταστήσει ευκολότερο το πέρασμα στον άλλο κόσμο με ειρήνη.