Συνεδρίες και καθοδήγηση για τους σπουδαστές

Μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις στη ζωή μου είναι να διδάσκω και να μοιράζομαι τις γνώσεις που έχω πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Στα μαθήματα που διδάσκω στην τάξη μου, είμαι βαθιά προσηλωμένη στη διαδικασία της μάθησης και θέλω οι μαθητές μου να είναι επιτυχημένοι στην πορεία που έχουν επιλέξει. Ενώ κάνω κάθε προσπάθεια κατά τη διάρκεια της πορείας μου να εφοδιάσω τους μαθητές μου να εργασθούν και να απελευθερώσουν  τις  περιοριστικές πεποιθήσεις τους που τους μπλοκάρουν την πνευματική τους ανάπτυξη, υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να προτιμούν μια πιο προσωπική ρύθμιση για να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι τιμή μου να είμαι ένα μέρος του πνευματικού ταξιδιού σας και να τους βοηθήσω να επιτύχουν τον στόχο τους.