Αποποίηση ευθύνης

Οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδος ή τεχνική αναφέρεται ή περιγράφεται σε αυτό τον ιστότοπο δεν αντικαθιστά την ιατρική, ψυχολογική, ψυχιατρική διάγνωση και θεραπεία, ή οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή.

Οι εναλλακτικές θεραπείες και οι διαλογισμοί αποτελούν θαυμαστά βοηθητικά εργαλεία για την συναισθηματική και ψυχοσωματική ισορροπία και ευεξία του ατόμου και μπορούν κάλλιστα να εφαρμόζονται παράλληλα με οποιαδήποτε θεραπεία της συμβατικής ιατρικής, αφού βοηθούν ολιστικά τον άνθρωπο και προάγουν την συναισθηματική και ψυχοσωματική του αρμονία.

Οι όροι ‘’θεραπευτής’’ και ‘’θεραπεία’’ χρησιμοποιούνται με την ευρεία έννοια των όρων και δεν ταυτίζονται με τους όρους που χρησιμοποιούνται από την κλασσική ιατρική, ψυχολογία και φαρμακευτική.